LEONOR VILLALUENGA PEÑA, DIRECTORA DEL CPFPE, FUNDACIÓ LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ D'ARAGÓ.

Moltes gràcies per la teva col·laboració de la meva part i de part dels alumnes als que el teu llibre els enganxa.